Politica de confidențialitate

Înainte de a trimite datele dvs. personale, vă rugăm să consultați următoarele:

Titularul website-ului www.almautomobile.ro este societatea NICFRAS & CO SRL (sediul social în București, Str. Ing. Teodor Dragu, Nr.7, Sector 5, Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numarul J40/13463/2008, având CUI RO1382758, atribut fiscal RO. Noi vă respectăm confidențialitatea și ne angajăm să vă protejăm informațiile personale. Această politică descrie modul în care adunăm și folosim informațiile de la vizitatorii website-ului nostru.

 

Protecția datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – GDPR), protecția celor care dețin informații personale și permit fluxul de astfel de date, prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicării electronice ALM AUTOMOBILE este obligat să administreze în condiții de siguranță și numai în scopurile declarate, datele cu caracter personal furnizate despre tine, despre un membru al familiei sau despre o altă persoană.

 

Utilizarea informațiilor dvs. personale

Informațiile personale transmise prin intermediul website-ului nostru vor fi utilizate în scopurile specificate de această politică sau în paginile respective ale website-ului. Putem folosi informațiile dvs. personale pentru:

 1. administrarea website-ului și a afacerii noastre;
 2. personalizarea website-ului nostru pentru dvs.;
 3. autorizarea utilizării serviciilor disponibile pe website-ul nostru;
 4. trimiterea de bunuri cumpărate prin intermediul website-ului nostru;
 5. furnizarea serviciilor achiziționate prin intermediul website-ului nostru;
 6. trimiterea de rapoarte, facturi și notificări de plată către dvs. și colectarea plăților de la dvs.;
 7. trimiterea prin e-mail de notificări solicitate în mod expres;
 8. trimiterea de comunicări de marketing referitoare la afacerea noastră sau la companiile unor terți selectați cu atenție, care considerăm că vă pot interesa, prin poștă sau, acolo unde ați consimțit în mod specific, prin e-mail sau tehnologii similare (ne puteți informa în orice moment dacă nu mai doriți să primiți comunicări de marketing);
 9. abordarea solicitărilor și reclamațiilor făcute de dvs. sau despre dvs. referitoare la website-ul nostru;
 10. păstrarea securității website-ului nostru și prevenirea fraudelor;
 11. verificarea respectării termenilor și condițiilor care reglementează utilizarea website-ului nostru (inclusiv monitorizarea mesajelor private trimise prin intermediul serviciului nostru de mesagerie privată); și
 12. alte utilizări.

Setările de confidențialitate pot fi utilizate pentru a limita publicarea informațiilor dvs. pe website-ul nostru și pot fi modificate cu ajutorul comutatoarelor de confidențialitate de pe website.

 

Ce date colectăm?

Pe lângă datele personale colectate prin intermediul formularului de contact (nume, adresă de e-mail, număr de telefon), este posibil să înregistrăm și date agregate despre vizitatorii noștri pentru a înțelege modul în care este folosit site-ul nostru, astfel încât să putem continua să-l facem mai util și valoros în timp. Aceste informații sunt analizate intern pentru a înțelege eficiența site-ului nostru. Această informație nu identifică utilizatori individuali.

Pe lângă colectarea informațiilor de utilizare de bază, colectăm și informații care ne ajută să monitorizăm traficul de rețea și ne permit să identificăm activități neautorizate sau neobișnuite pe site. Aceste informații sunt utilizate exclusiv de echipa ALM AUTOMOBILE și nu sunt împărtășite cu terți.

 • Informațiile specifice pe care le colectăm includ:
 • numele domeniului și gazda de la care accesați internetul
 • Adresa protocolului Internet al serverului gazdă pe care îl utilizați
 • numele și versiunea browserului dvs.
 • data și ora când accesați site-ul nostru
 • adresa de internet a site-ului de la care v-ați conectat, dacă este cazul

 

Drepturile dvs. cu privire la protecția datelor

Conform GDPR, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea ALM AUTOMOBILE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către ALM AUTOMOBILE a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 • Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, ALM AUTOMOBILE să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către ALM AUTOMOBILE către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al ALM AUTOMOBILE sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care ALM AUTOMOBILE poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@almautomobile.com

Această pagină de Internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să consultați pagina ”Politica de utilizare a cookie-urilor”.

 

Angajamentul nostru pentru confidențialitate

Orice informație pe care o furnizați pe acest site web este menținută și accesibilă numai de către echipa ALM AUTOMOBILE. Nu vom vinde nicio informație pe care o colectăm și nici nu o vom împărtăși organizațiilor terțe, cu excepția cazului în care se impune prin legea aplicabilă sau prin procesul legal valabil.

 

Modificări

Ne rezervăm dreptul de a modifica Politica de confidențialitate și vom furniza o notificare privind modificările materiale realizate pe site-ul nostru. Utilizarea dvs. continuă a site-ului sau a oricăror materiale sau servicii accesibile prin intermediul acestuia, după ce această notificare a fost postată constituie acceptarea dvs. a modificărilor.